Navigácia

Kontakt

 • Škola podporovaná Projektom INFOVEK č. 0824
  ZŠ Kanianka
  Ul. SNP 587/4
  97217 Kanianka
 • Riaditeľ:
  046/54 00 021
  mobil: 0917977392
  e-mail: janastancek@gmail.com

  Ekonomické oddelenie:
  046/54 00 530

  Fax: 046/54 00 530

  Šk. jedáleň:
  046/54 00 620

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Streda 4. 5. 2016

Streda 4. 5. 2016


J A R N Á    B R I G Á D A

Dna 23. apríla 2016 sa uskutočnila jarná brigáda, ktorú organizovala Rada rodičov pri ZŠ Kanianka a riaditeľstvo ZŠ. Všetkým pracovitým rukám ďakujeme za pomoc.

Naše úspechy

TESTOVANIE

5. ročník - T5-2015

Uskutočnilo sa 25.11.2015, zúčastnilo sa ho 29 piatakov. Dosiahli vynikajúce výsledky.

  MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy v % 70,69 75,40
Priemerná úspešnosť v SR v % 61,99 66,62
Rozdiel 8,70 8,78

 

9. ročník - T9-2015

Uskutočnilo sa 6. 4. 2016, zúčastnilo sa ho 35 deviatakov.

PRÁZDNINY

Letné prázdniny
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin 30. jún 2016 (štvrtok)

Termín prázdnin

1. júl - 2. september 2016

Začiatok vyučovania po prázdninách 5. september 2016 (pondelok) 

Statistics

Počet návštev: 3625748

Vitajte na stránke našej školy

Naša škola je postavená v krásnom, prírodnom prostredí v blízkosti vodnej priehrady. Má 21 kmeňových tried a 13 odborných učební plus telocvičňu. Obec Kanianka patrí do okresu Prievidza a je vzdialená len 2 km od známeho historického mestečka Bojnice.

Novinky

 • Lesy SR š.p.,Odštepný závod Prievidza pripravili dňa 28.apríla 2016 zaujímavý program pre žiakov 1.-4.ročníka. Počas besedy sa žiaci veľa dozvedeli o práci lesníkov, o škodcoch v lese, kalamitách, o výsadbe aj o zalesňovaní. V hravej činnosti skladali puzzle s obrázkami zvierat a stromov, určovali stopy zvierat. Prírodovedné Logiko bolo tiež o zvieratkách. Za poučné a zábavné dopoludnie ďakujeme členom organizácie Lesy SR p. Jozefovi Paľovi, Pavlovi Caňovi, Mariane Čavojovej a Petre Jankejovej. Veríme, že o rok nás znovu potešia svojou návštevou. Do galérie Apríl - mesiac lesov boli pridané fotografie.

 • Žiaci 4.A a 4.B triedy sa dňa 28.apríla 2016 zúčastnili exkurzie v KRAJSKEJ HVEZDÁRNI A PLANETÁRIU MAXIMILIÁNA HELLA v Žiari nad Hronom. Počas prednášky a prezentácií si utvrdili a zopakovali nadobudnuté vedomosti z učiva o vesmíre. Vesmírny cestovateľ Uf ich previedol planétami slnečnej sústavy a v úplnej tme videli nočnú hviezdnatú oblohu. Cez ďalekohľad si pozreli čierne a červené škvrny na Slnku. Žiaci sa vrátili domov so zaujímavými poznatkami a plní zážitkov. Do galérie Exkurzia vo hvezdárni boli pridané fotografie.

 • 26. 4. 2016

  Do galérie Jarná brigáda boli pridané fotografie.

 • Apríl je mesiac lesov, preto sa tejto tematike venovali aj zručné ruky žiakov 3. B triedy. Na hodine pracovného vyučovania vytvorili pekné práce z odpadového materiálu. http://zskanianka.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=357


   

 • Deň Zeme - 22. apríl,  je deň venovaný Zemi. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Cieľom tohto sviatku je, aby sme sa zamysleli nad stavom naše Zeme, naučili sa recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje. Táto myšlienka nás priviedla ku činom. Na výtvarnej výchove sme vytvorili z odpadového materiálu reliéf EKOSTROM. Náš reliéf má vystavaný kmeň a konáre z roliek od  toaletného papiera, zelené listy pochádzajú z vrchnej fólie jogurtu actívia a maľované kvety zo starých CD. EKOSTROM demonštruje posolstvo ochrany životného prostredia.

 • Dňa 22. apríla 2016 sa v Uhrovci konalo krajské kolo súťaže v rečnení Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Našu školu, obec a aj okres Prievidza reprezentoval v 1. kategórii Andrej Šušol z 5.A triedy. Ďakujeme za výborný výkon a vzornú reprezentáciu! Držíme mu palce v ďalších podobných súťažiach. http://zskanianka.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=355

 • Dňa 19. 4. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Slávik Slovenska 2016“ v interpretácii slovenských ľudových piesní. Súťaž na Slovensku slávi svoje 23. narodeniny. V spevníčku, ktorý vychádza pravidelne každý rok ako metodický materiál súťaže, sa nachádzajú vždy nové ľudové piesne z rôznych kútov našej vlasti. Piesne sú neznáme i známe a čo do interpretácie, veľmi náročné.

 • ... povedali si členovia turistického krúžku PerPiš a zapojilii sa do celoobecnej "upratovacej" brigády. Plastové vrecia postupne napĺňali odpadkami, ktoré niektorí "nespratníci" zabudli v priestoroch vedľa hlavnej cesty smerom do Dubnice. Fľaše, koberce, domový odpad, puklice, pneumatiky, to všetko vyzbierali a plné vrecia sústredili na dvoch miestach. Pohľad na množstvo odpadu na jednej strane vzbudzoval pohoršenie. Čoho sú ľudia schopní!?!  Na druhej strane všetkých hrial pocit, že les sme oslobodili od ťarchy, s ktorou by sa nevysporiadal ani za sto rokov.

 • 19. 4. 2016

  V stredu 13. apríla 2016 sa konalo krajské kolo fyzikálnej olympiády v Dubnici nad Váhom. Našu školu reprezentoval Juraj Grolmus z 9. B triedy. Dva príklady vyriešil na plný počet bodov a vo zvyšných dvoch príkladoch stratil 1 a 2 body, čo je fantastický úspech. Obsadil 2. miesto. To znamená, že patrí medzi  najlepších riešiteľov fyzikálnej olympiády v celom Trenčianskom kraji pre rok 2016. Slávnostné vyhodnotenie sa bude konať 3. júna 2016 v Trenčíne. Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďaľších úspechov pri študovaní prírodných vied.

 • 15. 4. 2016

  Dňa 13. apríla 2016 sa konal v Dome kultúry Kanianka  kultúrno – vzdelávací program Zneužívanie moci – Profil hlúpeho agresora. Program našej škole ponúkla umelecká agentúra Špecial art ZNEUŽÍVANIE MOCI.  Zúčastnili sa ho žiaci 1. aj 2. stupňa. Bol to program prepletený hudbou, plný prekvapivých momentov. Nútil deti porovnávať, zvažovať, premýšľať nad javmi a správaním spolužiakov. Sledovali správanie agresora, jeho charakterové vlastnosti, dostali množstvo dobrých rád, ako sa s takýmito „spolužiakmi“ vysporiadať. Vážnosť situácie bola nadľahčená humornými scénkami, slovom, hudbou. Známe piesne si zaspievali nielen žiaci, ale aj pani učiteľky. Deti vnímali celé dianie veľmi pozorne o to viac, že boli vťahované do deja. Za svoju šikovnosť boli odmeňované sladkosťami. Starších žiakov čakal na záver kvíz, v ktorom si zmerali svoju intuíciu. Z predstavenia všetci odchádzali spokojní, program sa všetkým veľmi páčil. Svedčia o tom aj obrázky, ktoré nakreslili naši prváčikovia. Do galérie Profil agresora - kultúrno-vzdelávací program boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Škola podporovaná Projektom INFOVEK č. 0824
  ZŠ Kanianka
  Ul. SNP 587/4
  97217 Kanianka
 • Riaditeľ:
  046/54 00 021
  mobil: 0917977392
  e-mail: janastancek@gmail.com

  Ekonomické oddelenie:
  046/54 00 530

  Fax: 046/54 00 530

  Šk. jedáleň:
  046/54 00 620

Fotogaléria